Condominium

รายละเอียด

ฉลองมิราเคิ้ล เลควิว เรามี Condominium สำหรับท่านที่ชื่นชอบความเป็นอยู่ที่ทันสมัย แต่ละตึกมี 7 ชั้น ชั้นละ 6 ห้องซึ่งแยกตัวห้องและผนังออกจากกันเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ท่านอย่างเต็มที่

Condominium มีแบบให้ท่านเลือกทั้ง 1 ห้องนอน (Type A) และ 2 ห้องนอน (Type B)

แบบ A:
ในพื้นที่ใช้สอยกว่า 90 ตร.ม. แบบ A มี 1 ห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวและระเบียงพักผ่อนขนาดใหญ่ มีห้องนั่งเล่นกว้างขวาง ส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ครัว ทั้งห้องเก็บของ ห้องซักผ้า และห้องน้ำสำหรับแขก ห้องนั่งเล่นมีระเบียงกว้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้ท่านได้มากขึ้น

แบบ B:
มีพื้นที่ 90 ตร.ม. เท่ากับ แบบ A แต่มีถึง 2 ห้องนอน ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัว ห้องนั่งเล่น แบ่งเป็นส่วนรับประทานอาหาร และส่วนครัว และมีทั้งห้องเก็บของ ห้องซักผ้า และห้องน้ำสำหรับแขก มีระเบียงทั้งในห้องนอน และห้องนั้งเล่นกว้างกว่า 4.5 x 9 เมตร

แบบแพลน

เลือกแบบ:

ราคาและยูนิตที่เปิดจอง

ตึก C1

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 ขายแล้ว
102 Condominium 90 ขายแล้ว
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 ขายแล้ว
303 Condominium 90 ขายแล้ว
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 ขายแล้ว
402 Condominium 90 ขายแล้ว
403 Condominium 90 ขายแล้ว
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 ขายแล้ว
406 Condominium 90 ขายแล้ว
501 Condominium 90 ขายแล้ว
502 Condominium 90 ขายแล้ว
503 Condominium 90 ขายแล้ว
504 Condominium 90 ขายแล้ว
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 ขายแล้ว
601 Condominium 90 ขายแล้ว
602 Condominium 90 ขายแล้ว
603 Condominium 90 ขายแล้ว
604 Condominium 90 ขายแล้ว
605 Condominium 90 ขายแล้ว
606 Condominium 90 ขายแล้ว
701 Condominium 90 ขายแล้ว
702 Condominium 90 ขายแล้ว
703 Condominium 90 ขายแล้ว
704 Condominium 90 ขายแล้ว
705 Condominium 90 ขายแล้ว
706 Condominium 90 ขายแล้ว

ตึก C2

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 ขายแล้ว
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 ขายแล้ว
206 Condominium 90 ขายแล้ว
301 Condominium 90 ขายแล้ว
302 Condominium 90 ขายแล้ว
303 Condominium 90 ขายแล้ว
304 Condominium 90 ขายแล้ว
305 Condominium 90 ขายแล้ว
306 Condominium 90 ขายแล้ว
401 Condominium 90 ขายแล้ว
402 Condominium 90 ขายแล้ว
403 Condominium 90 ขายแล้ว
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 ขายแล้ว
501 Condominium 90 ขายแล้ว
502 Condominium 90 ขายแล้ว
503 Condominium 90 ขายแล้ว
504 Condominium 90 ขายแล้ว
505 Condominium 90 ขายแล้ว
506 Condominium 90 ขายแล้ว
601 Condominium 90 ขายแล้ว
602 Condominium 90 ขายแล้ว
603 Condominium 90 ขายแล้ว
604 Condominium 90 ขายแล้ว
605 Condominium 90 ขายแล้ว
606 Condominium 90 ขายแล้ว
701 Condominium 90 ขายแล้ว
702 Condominium 90 ขายแล้ว
703 Condominium 90 ขายแล้ว
704 Condominium 90 ขายแล้ว
705 Condominium 90 ขายแล้ว
706 Condominium 90 ขายแล้ว

ตึก C3

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 ขายแล้ว
202 Condominium 90 ขายแล้ว
203 Condominium 90 ขายแล้ว
204 Condominium 90 ขายแล้ว
205 Condominium 90 ขายแล้ว
206 Condominium 90 ขายแล้ว
301 Condominium 90 ขายแล้ว
302 Condominium 90 ขายแล้ว
303 Condominium 90 ขายแล้ว
304 Condominium 90 ขายแล้ว
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 ขายแล้ว
401 Condominium 90 ขายแล้ว
402 Condominium 90 ขายแล้ว
403 Condominium 90 ขายแล้ว
404 Condominium 90 ขายแล้ว
405 Condominium 90 ขายแล้ว
406 Condominium 90 ขายแล้ว
501 Condominium 90 ขายแล้ว
502 Condominium 90 ขายแล้ว
503 Condominium 90 ขายแล้ว
504 Condominium 90 ขายแล้ว
505 Condominium 90 ขายแล้ว
506 Condominium 90 ขายแล้ว
601 Condominium 90 ขายแล้ว
602 Condominium 90 ขายแล้ว
603 Condominium 90 ขายแล้ว
604 Condominium 90 ขายแล้ว
605 Condominium 90 ขายแล้ว
606 Condominium 90 ขายแล้ว
701 Condominium 90 ขายแล้ว
702 Condominium 90 ขายแล้ว
703 Condominium 90 ขายแล้ว
704 Condominium 90 ขายแล้ว
705 Condominium 90 ขายแล้ว
706 Condominium 90 ขายแล้ว

ตึก C4

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 12,010,000
303 Condominium 90 12,010,000
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 12,100,000
402 Condominium 90 12,100,000
403 Condominium 90 12,100,000
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 12,100,000
501 Condominium 90 12,190,000
502 Condominium 90 12,190,000
503 Condominium 90 12,190,000
504 Condominium 90 12,190,000
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 12,190,000
601 Condominium 90 12,280,000
602 Condominium 90 12,280,000
603 Condominium 90 12,280,000
604 Condominium 90 12,280,000
605 Condominium 90 12,280,000
606 Condominium 90 12,280,000
701 Condominium 90 12,370,000
702 Condominium 90 12,370,000
703 Condominium 90 12,370,000
704 Condominium 90 12,370,000
705 Condominium 90 12,370,000
706 Condominium 90 12,370,000

ตึก C5

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 12,010,000
303 Condominium 90 12,010,000
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 12,100,000
402 Condominium 90 12,100,000
403 Condominium 90 12,100,000
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 12,100,000
501 Condominium 90 12,190,000
502 Condominium 90 12,190,000
503 Condominium 90 12,190,000
504 Condominium 90 12,190,000
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 12,190,000
601 Condominium 90 12,280,000
602 Condominium 90 12,280,000
603 Condominium 90 12,280,000
604 Condominium 90 12,280,000
605 Condominium 90 12,280,000
606 Condominium 90 12,280,000
701 Condominium 90 12,370,000
702 Condominium 90 12,370,000
703 Condominium 90 12,370,000
704 Condominium 90 12,370,000
705 Condominium 90 12,370,000
706 Condominium 90 12,370,000

ตึก C6

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 12,010,000
303 Condominium 90 12,010,000
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 12,100,000
402 Condominium 90 12,100,000
403 Condominium 90 12,100,000
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 12,100,000
501 Condominium 90 12,190,000
502 Condominium 90 12,190,000
503 Condominium 90 12,190,000
504 Condominium 90 12,190,000
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 12,190,000
601 Condominium 90 12,280,000
602 Condominium 90 12,280,000
603 Condominium 90 12,280,000
604 Condominium 90 12,280,000
605 Condominium 90 12,280,000
606 Condominium 90 12,280,000
701 Condominium 90 12,370,000
702 Condominium 90 12,370,000
703 Condominium 90 12,370,000
704 Condominium 90 12,370,000
705 Condominium 90 12,370,000
706 Condominium 90 12,370,000

ตึก C7

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 12,010,000
303 Condominium 90 12,010,000
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 12,100,000
402 Condominium 90 12,100,000
403 Condominium 90 12,100,000
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 12,100,000
501 Condominium 90 12,190,000
502 Condominium 90 12,190,000
503 Condominium 90 12,190,000
504 Condominium 90 12,190,000
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 12,190,000
601 Condominium 90 ขายแล้ว
602 Condominium 90 ขายแล้ว
603 Condominium 90 ขายแล้ว
604 Condominium 90 ขายแล้ว
605 Condominium 90 ขายแล้ว
606 Condominium 90 ขายแล้ว
701 Condominium 90 ขายแล้ว
702 Condominium 90 ขายแล้ว
703 Condominium 90 ขายแล้ว
704 Condominium 90 ขายแล้ว
705 Condominium 90 ขายแล้ว
706 Condominium 90 ขายแล้ว

ตึก C8

ยูนิต แบบ พื้่นที่ (ตร.ม.) ราคา (บาท) สอบถาม
101 Condominium 90 11,830,000
102 Condominium 90 11,830,000
103 Condominium 90 11,830,000
104 Condominium 90 11,830,000
105 Condominium 90 11,830,000
201 Condominium 90 11,920,000
202 Condominium 90 11,920,000
203 Condominium 90 11,920,000
204 Condominium 90 11,920,000
205 Condominium 90 11,920,000
206 Condominium 90 11,920,000
301 Condominium 90 12,010,000
302 Condominium 90 12,010,000
303 Condominium 90 12,010,000
304 Condominium 90 12,010,000
305 Condominium 90 12,010,000
306 Condominium 90 12,010,000
401 Condominium 90 12,100,000
402 Condominium 90 12,100,000
403 Condominium 90 12,100,000
404 Condominium 90 12,100,000
405 Condominium 90 12,100,000
406 Condominium 90 12,100,000
501 Condominium 90 12,190,000
502 Condominium 90 12,190,000
503 Condominium 90 12,190,000
504 Condominium 90 12,190,000
505 Condominium 90 12,190,000
506 Condominium 90 12,190,000
601 Condominium 90 12,280,000
602 Condominium 90 12,280,000
603 Condominium 90 12,280,000
604 Condominium 90 12,280,000
605 Condominium 90 12,280,000
606 Condominium 90 12,280,000
701 Condominium 90 12,370,000
702 Condominium 90 12,370,000
703 Condominium 90 12,370,000
704 Condominium 90 12,370,000
705 Condominium 90 12,370,000
706 Condominium 90 12,370,000

*ภาษีโอนผู้ซึ้อและผู้ขายจ่าย 50%

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 1 ธันวาคม 2557 [คลิ๊กบนรูปเพื่อดูรูปทั้งหมด]

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 1 กันยายน 2557 [คลิ๊กบนรูปเพื่อดูรูปทั้งหมด]

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 4 สิงหาคม 2557

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 8 กรกฎาคม 2556

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 3 มิถุนายน 2556

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 17 พฤษภาคม 2556

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 9 ตุลาคม 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 8 สิงหาคม 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 12 กรกฏาคม 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 5 มิถุนายน 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุด 23 เมษายน 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน เมษายน 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน มีนาคม 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน กุมภาพันธ์ 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน มกราคม 2555

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน ธันวาคม 2554

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน พฤศจิกายน 2554

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน พฤษภาคม 2554

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ความคืบหน้าโครงการ - ภาพล่าสุดของเดือน ตุลาคม 2553